Platba členských příspěvků 2018

PLATBA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ  – 2018 

 

Způsob úhrady:

 

 Převodem na účet LTK  Klatovy

    číslo účtu  – 240729706/0300  (do poznámky pro přijímající   

    banku uvést příjmení a jméno, var. symbol = rodné číslo)

 

 Výše členských příspěvků:

 

      dospělí                               2.500  Kč

     dorost, studenti                 1.700 Kč

     důchodci                            1.700 Kč

     žactvo  10 – 14 let             1.200 Kč

     žactvo   7  –   9 let                900 Kč

     žactvo   do  7 let                   700 Kč

     nehrající člen                       400 Kč

     senioři 80+ , čestní členové   0 Kč

     Roční pronájem skříňky : 200 Kč – platba v hotovosti u Petry Kesmanové

 

Schváleno Valnou hromadou LTK Klatovy dne 24. dubna  2018.