TENISOVÝ KLUB

historie klubu

Historie tenisu v Klatovech ( Podle článku Leo Singera z roku 1937). Citujeme Přesný doklad o počátku tenisového dění v Klatovech není. První tenisový dvorec byl zřízen roku 1893 v zahradě bývalé péřovny pana Lehnovského v Domažlické ulici. Byl to dvorec privátní, náležející rytmistru 14. dragounského pluku barona Wunbrandtovi. Na to byl zřízen první veřejný …

Vybavení klubu

11 antukových dvorců                                               tréninková zeď občerstvení v klubovém baru               Restaurace Pro příjemné posezení v klubovně i na terase Vám nabídneme bohatý sortiment nealkoholických i alkoholických …

Hrací řád 2019

                                HRACÍ ŘÁD LTK Klatovy na rok 2019 I.1. Každý hráč a návštěvník je povinen dodržovat ustanovení hracího řádu, zachovávat pravidla společenského  chování, používat vhodné oblečení a tenisovou obuv, respektovat pokyny správce dvorců a členů výboru tenisového klubu. Není dovoleno …

vedení oddílu

dokumenty ke stažení

přihláška do klubu (word) přihláška do klubu (pdfko) stanovy klubu platné od 9. 4. 2015 (pdfko)

zápisy z jednání výboru