Return to TENISOVÝ KLUB

vedení oddílu

výbor LTK

  Jméno Funkce Telefon E-mail Richard Hlavsa prezident 606602260 richardhlavsa(zav)seznam.cz Jiří Tománek víceprezident 736776700 sportprofi(zav)gmail.com Petr Šátral člen 602461862 hotel(zav)centralkt.cz Jiří Stuna člen 602406679 stuna(zav)ekopor.cz Jiří Pšajdl člen 721631621 Psajdl.j(zav)seznam.cz Tomáš Vlček člen 737201613 tvlcek(zav)csob.cz Milan Janoušek člen 777188986 jany4(zav)seznam.cz Pavel Čihák člen 608411887 p-cihak(zav)seznam.cz Soňa Śátralová sekretář 606757738 sona.satralova(zav)seznam.cz

revizní komise LTK

Jméno Funkce Telefon E-mail Stanislav Šlehofer předseda 606769813 sslehofer@seznam.cz Dagmar Hlavsová člen 606620828 hlavsova.d@seznam.cz Adolf Pojar člen 725786523 adolf.pojar@seznam.cz Revizní komise tenisového oddílu LTK Klatovy   I.   ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.Revizní komise je orgánem voleným valnou hromadou LTK na dvouleté funkční období, pokud valná hromada před volbou nerozhodne jinak. 2. Volební valná hromada rozhoduje o počtu …