Return to TENISOVÝ KLUB

Vedení oddílu

výbor LTK

  Jméno Funkce Telefon E-mail Milan Janoušek prezident 777188986 jany4(zav)seznam.cz Filip Halada víceprezident 606225436 filip.halada(zav)seznam.cz Petr Šátral člen 602461862 hotel(zav)centralkt.cz Josef Havlíček člen 737763012 pepahavl(zav)seznam.cz Jiří Pšajdl člen 721631621 Psajdl.j(zav)seznam.cz Tomáš Vlček člen 737201613 tvlcek(zav)csob.cz Martin Šafařík člen 724149039 safarik.mar(zav)seznam.cz Pavel Čihák člen 608411887 p-cihak(zav)seznam.cz Soňa Šátralová sekretář 606757738 sona.satralova(zav)seznam.cz

revizní komise LTK

Jméno Funkce Telefon E-mail Dagmar Hlavsová předseda 606620828 hlavsova.d(zav)seznam.cz Lukáš Nedoma člen 602201025 lukas.n(zav)seznam.cz Markéta Reitmayerová člen 728963482 reitmayerova.m(zav)post.cz Revizní komise tenisového oddílu LTK Klatovy   I.   ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.Revizní komise je orgánem voleným valnou hromadou LTK na dvouleté funkční období, pokud valná hromada před volbou nerozhodne jinak. 2. Volební valná hromada rozhoduje o počtu …