Return to TENISOVÝ KLUB

Historie klubu

Historie tenisu v Klatovech ( Podle článku Leo Singera z roku 1937). Citujeme

Přesný doklad o počátku tenisového dění v Klatovech není. První tenisový dvorec byl zřízen roku 1893 v zahradě bývalé péřovny pana Lehnovského v Domažlické ulici. Byl to dvorec privátní, náležející rytmistru 14. dragounského pluku barona Wunbrandtovi. Na to byl zřízen první veřejný dvorec v zahradě hotelu Střelnice. Na ploše upěchovaného travnatého povrchu začalo tenis pěstovati několik nadšenců tehdejší doby, a to nejen pánů, ale i dam. Dvorec nevyhovoval ani tehdejším skromným požadavkům, protože zahrada hotelu sloužila i jiným zábavným podnikům a těmto provádění tenisu muselo ustupovati. Nadšenci se přestěhovali do zahrady restaurace U Slunce. Ani toto hřiště se neudrželo. Tenisový sport v našem městě živořil. Hřiště U Slunce nebylo oploceno a když míč nebyl odpůrcem zachycen, letěl do sousedních zahrad. Než byl nalezen a přinesen, hráči náležitě se mohli odpočinout. Nebylo nutno pomáhati si obvazy na čele, utíráním do ručníku, sháněním vody, a o nějakém kropícím zařízení se ani nezdálo. Tehdy až na výjimky se tenis pěstoval jako nějaká společenská událost.

Pěstovali tenis jako sport započato bylo v našem městě až v roce 1909, založením nového, řádně upraveného dvorce u Městských sadů, kde se nalézají dnešní ideálně položené dvorce Lawn tenisového klubu. Nejdříve několik nadšenců založilo Tenisový kroužek Klatovy, v čele kterého byl syn tehdejšího starosty pan Dr. Miloš Mašek, který později zahynul ve světové válce. Zájem o tenisový sport v Klatovech vzrostl příchodem pana Tomáše Keslíka do našeho města, jehož vlivem obec města Klatovy dne 28. července 1911 přistoupila k vybudování čtyř dvorců u Městských sadů a výstavní pavilon v Městských sadech jako šatny pro tenisové sportovce. Téhož roku byl vedle Tenisového kroužku založen též tenisový odbor při Tělocvičné jednotě Sokol. Tyto dvě organizace tehdy žily svorně vedle sebe a každá měla dva dvorce. Od té doby tenisový sport v Klatovech rapidně stoupal. Tenisový kroužek se přetvořil v roce 1913 na Lawn tenisový klub Klatovy, který když Sokol likviduje tenisový odbor, přebírá jeho činnost i ostatní tenisové dvorce.

LTK Klatovy si vychovává řadu výborných hráčů, začíná hráti zápasy s okolními kluby, zejména v Plzni a stává se nejen obávaným, ale i často vítězícím. Na hřištích LTK se soustřeďují všichni hráči v Klatovech, zejména příslušníci 13. dragounského pluku, kteří sice mají svoje hřiště, ale přece jen raději navštěvovali dvorce LTK. Tenisová úroveň po skončení 1. světové války v roce 1918 se pod vedením nových funkcionáře stále zlepšuje. Zvyšuje se počet členů i zájem o tenis, což se projevuje pořádáním i mezinárodních turnajů, které přilákali do Klatov nejen přední tenisty republiky např. Metzenauera, Koželuha, Malečka a jiné, ale i všechny dobré hráče okolních měst.

Dnes tj. v roce 1936 LTK sdružuje 80 členů, kteří na vzorně upravených dvorcích věnují se pilně hře tenisové. Klub se umísťuje na 3. místě zřízeného župního přeboru I. třídy československé lawn tenisové asociace v Plzni, díky agilnímu závodnímu týmu, vedenému kapitánem klub p. Václavem Krčmou. Mimo LTK pěstuje v Klatovech tenisovou hru také tenisový odbor TJ Sokol, který hraje na dvou tenisových dvorcích na Sokolském stadionu pod Hůrkou a mimo to odbočka čsl. Důstojnictva v Klatovech pěstuje tenisový sport na jednom dvorci zřízeném v zahradě restaurace U Slunce.