Změny pro rok 2017

Vážení členové LTK Klatovy, na Valné hromadě konané 11. dubna 2017 byly odsouhlaseny dvě změny. Tou první a zásadní je zvýšení členského příspěvku o 200 Kč (podrobnosti naleznete zde). Tou druhou je doplnění hracího řádu o bod týkající se zákazu vstupu do šaten v tenisové obuvi. Vedení klubu by chtělo touto cestou požádat všechny členy o dodržování tohoto nařízení. Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení se podařila, tak by byla velká škoda si tyto nové prostory zbytečně znečišťovat. 

Jako v loňské, tak i letošní sezóně nebudou na dvorcích instalovány odpadkové koše, prosíme všechny hráče, aby své odpadky nepohazovaly na kurty, ale donesly je do košů, které budou u klubovny a v šatnách. 
Pokud budete mít zájem si pronajmout skříňku v šatnách, kontaktujte Petru Kesmanovou. Po zaplacení 200 Kč/rok dostanete klíček od skříňky. Nově je celý objekt šaten, klubovny a sklepů elektronicky zabezpečen. 
 
Za respektování změn děkuje výbor LTK Klatovy.